30+ Best Bhagavad Gita Quotes In Gujarati 2023


Updated: December 9, 2023

54


સમગ્ર વિશ્વમાં લાખો લોકોના જીવનને પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન bhagavad gita quotes in gujarati આપનાર એક અદ્ભુત શાસ્ત્ર છે શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા. ભારતીય સંસ્કૃતિનો અમૂલ્ય ખજાનો ગણાતા આ ગ્રંથમાં જીવનના તમામ પાસાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. ધર્મ, અધ્યાત્મ, કર્મ, યોગ, ધ્યાન, સંયમ, દાન, દયા, સહિષ્ણુતા જેવા અનેક વિષયો પર પ્રકાશ પાડતી ગીતા જીવનની દરેક પરિસ્થિતિમાં સર્વોત્તમ માર્ગદર્શન આપે છે.

Bhagavad Gita Quotes

 • માનવ જીવન માટે આદર્શ માર્ગ છે, જોઈએ કે પરંતુ અનુષ્ઠાન કરો.
 • જીવનના રહસ્યોને સમજવાનું માટે, આત્માને જાગૃત કરો અને ભગવાન ના સાથે મિલાવો.
 • યોગમાં, માનવને અનંત શક્તિ અને શાંતિનું અનુભવ કરાવવાનો એક પ્રશ્ન છે.
 • જો તમે કર્મને આપતું છો, પરંતુ પરિણામોને કર્મફળ માટે મોહિત ન કરો.
 • અનેક પરિસ્થિતિઓમાં, સમતાનો સાથ લઇ શકતા હોવું, એવો જીવન પરિભાષા કરો.
 • ભગવાનનું નામ સદાકેવાર યાદ કરવું, કેવી રીતેના પરિસ્થિતિઓમાં પણ.
 • કર્મમાં મોહને ત્યાગવાનું છે, પરંતુ કર્મમાં નિષ્કામ રહેવું.
 • જો તમે જીવનની નૈતિકતા અને સાધનાને માનો છો, તો જીવન સફળ થઈ શકે છે.
 • આત્મા અમર છે, અને તેનો સર્વત્ર અનુભવ કરવો જોઈએ.
 • માનવ જીવન એક યાત્રા છે, અને યાત્રાને પ્રતિસાદ આપવું પરંતુ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
 • તમારા કર્મના પરિણામો પરંતુ તમારા કર્મને તમારી ચિંતાથી પ્રભાવિત ન કરવાના પરમ સિદ્ધાંતનું અનુસરણ કરો.
 • સત્ય અને અહિંસાને જીવનનો આધાર બનાવો, અને તમારો માર્ગ મહાન થવાનો પરિશ્રમ કરો.
 • આપના આત્માને જાગૃત કરો અને ભગવાન ના સાથે સંબંધ બનાવવાનો પ્રયાસ કરો.
 • જીવન માટે મૌન પ્રાપ્ત કરવાનો એક અદ્ભુત માધ્યમ છે.
 • પ્રશ્નાઓના ઉત્તરને શોધવામાં એવો નિષ્ઠાવાન રહો, પરંતુ જાગ્રુતતાથી.
 • જીવનમાં સ્ત્રી, પુરુષ, અને પરમેશ્વરની સર્વત્ર ઉપસ્થિતિને મનાવવામાં એકત્રિત રહો.
 • કર્મમાં નિષ્ઠાવાન રહો, પરંતુ પરિણામોને તમારી મનસ્સાથી બંધાવવામાં ન આવવાનો પ્રયાસ કરો.
 • ભગવાનને પસંદ કરો, અને તેના માર્ગે ચરવાનો આદર્શ બનાવો.
 • સંયમ રાખવાનો પ્રયાસ કરો, અને માનવ જીવનને એક સામંજસ્યપૂર્ણ રહેમાં રાખવામાં સહાય કરો.
 • અનેક કષ્ટોમાં, સંતોષ અને શાંતિ મળી શકે છે, જો તમે મનને પરિભાષા કરો.
 • આત્માને જાગૃત રાખો અને જીવનને સાર્થકતાથી ભરો.
 • માનવ જીવનના મુખ્ય માર્ગે, યત્ન અને સંઘર્ષથી સ્થિતિ બનાવો.
 • જો તમે તમારા કર્મમાં નિરંતર શ્રદ્ધારહિત રહો, તો સફળતા તમારી પાસે હોઈ શકે છે.
 • સર્વત્ર ભગવાનનું નામ લેવું, અને તેનાથી આનંદ અને શાંતિ મળવી શકે છે.
 • સમગ્ર વિશ્વના સાથે એકત્ર રહો, અને સર્વત્ર પ્રેમ અને સમર્થનાથી રહો.
 • જો તમારી આત્માને પરમાત્માને સમર્પિત રાખો, તો તમને શાંતિ અને આનંદ મળશે.
 • જો તમે અપેક્ષાઓનો ત્યાગ કરો, તો તમારો જીવન સરળ અન
ભગવાન કૃષ્ણ વચનોમાં જ કેવું જ્ઞાન છે?

ભગવાન કૃષ્ણના વચનોમાં જ્ઞાન એવું છે જે આત્માને પરમાત્માના સાથે એક કરે છે અને જીવનના અર્થ અને ઉદ્દીપનને સમજાવે છે.

ભગવાન કૃષ્ણ વચનોમાં સ્વર્ગ-નરકના વિષયે શું કહ્યું છે?

 ભગવાન કૃષ્ણ વચનોમાં સ્વર્ગ-નરકના વિષયે તેમની સલાહ અને માર્ગદર્શન આપે છે, પરંતુ તેમનો મુખ્ય સ્થાન આત્માને પરમાત્માના સાથે એકતાની પ્રાપ્તિ છે.

કેટલાક લોકો માટે ભગવાન કૃષ્ણના વચનો કઈ રીતે આપે છે?

ભગવાન કૃષ્ણના વચનો માનવ જીવનના વિવિધ આવશ્યકતાઓ અને સંકટોને સારી રીતે સામર્થ્યપૂર્વક સમજવામાં આવે છે.

કેટલાક લોકો માટે ભગવાન કૃષ્ણના વચનોનો પરિણામ શું છે?

ભગવાન કૃષ્ણના વચનો સાચાઈ, સદાચાર, અને આત્માની વિકાસનો માર્ગ દર્શાવે છે. તેમના વચનોના અનુયાયીઓ ધર્મ, શાંતિ, અને સંતોષથી ભરેલા જીવનનો આનંદ મનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.

આત્માનો અભ્યાસ કેવી રીતે કરવો જોઈએ?

 આત્માનો અભ્યાસ સાતાનો આત્માસાથે સંયોજન કરવાનો એક પ્રમુખ માર્ગ છે. ધ્યાન, પ્

Conclusion

The teachings of Bhagavad Gita, as articulated by Lord Krishna, offer profound insights into leading a meaningful and purposeful life.

The wisdom encapsulated in these verses serves as a guiding light for individuals seeking a balanced and harmonious existence.

Emphasizing the synthesis of knowledge, devotion, and righteous action, the Gita provides a roadmap to navigate the challenges of life.


Asifali

Asifali

Please Write Your Comments