Gudi Padwa Wishes in Marathi 2023 | Gudi Padwa Messages | गुढीपाडवा


Updated: July 19, 2023

81


नमस्कार मित्रांनो! आजच्या लेखात आम्ही तुमच्या साठी घेऊन आलो आहोत गुढीपाडवा शुभेच्छा संदेशांचे सुंदर अर्थ सापडवायला. या नवीन वर्षाच्या उत्साहाने स्वागत करा, कारण हे वर्ष तुमच्यासाठी खूप चांगले जाईल आणि तुमच्या सर्वांच्या नवीन अपेक्षा व इच्छांचे पूर्ण होईल. पूर्वीच्या वर्षी केलेल्या चुका व सांगणार्‍या गोष्टींना मागे ठेवून तुमचे नवीन योग्य सुरवात करा. (Gudi padwa wishes in marathi).

या लेखात तुम्हाला तुमच्या मित्रांसाठी सुंदर सुंदर गुढीपाडवा शुभेच्छा संदेशांचे संग्रह करण्यात येईल. ही सर्व गुढीपाडवा SMS तुमच्या मित्रांसोबत असेही तुमच्या नातेवाईकांसोबत सांगण्यात आणि साझा करण्यात येईल, ज्यासाठी त्यांना नवीन वर्ष 2023 सुखकारक बनवा.

पुढील वाक्य तुमच्या लेखाच्या सुंदर मराठी भाषेतून बरोबरचं आहे. तुमच्या लेखात उत्सुकतेने सांगा, नवीन वर्षाच्या आगमनाचे सण सुखाचं वाटतंय आणि त्याची सुरुवात चांगली असो. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!

Gudi Padwa Wishes in Marathi | गुढी पाडवा शुभेच्छा संदेश

 • १) गुढीपाडव्याच्या आनंदात आपले जीवन सुखाचं वाटतंय, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 • २) नवीन वर्षाचं पहिलं पडवंया, आपलं जीवन जावो सदा उधळतंया, गुढीचं आनंद सदा सारखं राहोतंया!
 • ३) नवीन वर्षाचं नवं उत्साह, नवं संधीचं सांगतंया, गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा आपलं पाठीशी सांगतंया!
 • ४) सुख, समृद्धी, शांती आणि समृद्धीचं वर्ष आपल्यासाठी सुरू होवोत गुढीपाडव्याचं वाटतंया!
 • ५) गुढीचं रंग आपल्याजवळ आनंदाचं जावो, नवीन वर्ष येऊन आपलं जीवन भरोसेल समृद्धीचं धागो!
 • ६) हर्ष होवो आपलं जीवन सदा, गुढीचं आनंद जरा वाढो, नवीन वर्ष येतंया आता, आपलं संपूर्ण वर्ष सुखाचं जावो तयार!
 • ७) नवीन वर्षाच्या प्रगतीचं चमक, आपल्याला मिळो नवं समृद्धीचं साक्षात्कार!
 • ८) सोडवो त्याचं ज्ञान, योग्यता व बुद्धीचं, गुढीचं आनंद जरा वाढो, नवीन वर्ष येतंया सज्जन आपलं सर्वांनाचं!
 • ९) आनंदाचं आलंकार करो गुढीचं साथ, नवीन वर्षाचं आपलं सर्वांनाचं मिळो सज्जन!
 • १०) गुढीचं उगवो आपलं संपूर्ण जीवन, आनंदाचं वास करो सदा, नवीन वर्षाचं आपलं सर्वांनाचं आनंदाचं वास करो आणि सदैव हसत रहो!

Gudi Padwa Messages in Marathi | गुढीपाडव्याचा हार्दिक शुभेच्छा

 • १) नवीन वर्षाच्या आनंदात सुखाचं वाटतंय, गुढीपाडव्याचं पडवंया तुमचं आशिर्वादाचं आहे!
 • २) सुरू होवो नवं वर्ष, सज्जनांसोबत सुखाचं धागो, गुढीपाडव्याचं वाटतंय आनंदाचं रंगो!
 • ३) विश्वास राहो सदैव अच्छं, गुढीपाडव्याचं आगमन सुखाचं आवडंय!
 • ४) गुढीचं झळणं आपलं जीवन रोशन करो, नवीन वर्षाचं सुख सार्थक आपलं जीवन व्हावो!
 • ५) सोडवो त्याचं आनंद, नवं वर्ष आनंदाने जावो, गुढीपाडव्याचं उत्साह सर्वांचं झालो!
 • ६) गुढीचं सजवंय तुमचं सर्वांना, नवीन वर्षाचं ध्येय सुखाचं आपलं जीवन व्हावंया!
 • ७) हर्ष होवो सदैव तुमचं दरवाजा, गुढीपाडव्याचं आगमन करो सज्जन सोबत सजवंया!
 • ८) नवं संधीचं सांगणार आपलं जीवन, नवीन वर्षाचं आपलं भविष्य सुंदर व्हावंया!
 • ९) गुढीपाडव्याचं पडवंया नवं उत्साह, सजवा तुमचं जीवन सुखाचं अभिषाह!
 • १०) वाटलं तर आपलं सुख जुळतंय, गुढीपाडव्याचं उत्साह सजवतंय! गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!

Gudi Padwa Quotes Marathi | गुढी पाडवा शुभेच्छा कोट्स

 • १) “गुढीचं रंग आनंदाचं जावो, नवीन वर्ष आनंदाने साजवो!”
 • २) “नवं वर्ष, नवं आनंद, गुढीपाडव्याचं उत्साह सदैव साजरंजावंया!”
 • ३) “सुखाचं रंग गुढीचं, जीवनाचं रंग नवं, हार्दिक शुभेच्छा गुढीपाडव्याचं!”
 • ४) “नवीन वर्षाचं आनंद, गुढीचं संधीचं धागो, हर्ष होवो सदैव तुमचं दरवाजा!”
 • ५) “गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा, आपलं जीवन रंगीन होवो!”
 • ६) “नवं संपूर्ण वर्ष, सजवा तुमचं जीवन, गुढीपाडव्याचं आगमन सर्वांचं झालो!”
 • ७) “सदैव आपलं जीवन उजळो, गुढीपाडव्याचं आनंद सर्वांचं सुंदर झालो!”
 • ८) “आनंदाचं आलंकार करा गुढीचं साथ, नवीन वर्षाचं आपलं सर्वांनाचं आनंदाचं वास!”
 • ९) “गुढीचं उगवो आपलं संपूर्ण जीवन, हर्ष होवो सदैव साजवंतंया!”
 • १०) “नवीन वर्षाचं प्रगतीचं चमक, गुढीपाडव्याचं साजरा आनंद, हार्दिक शुभेच्छा!”

Happy Gudi Padwa SMS In Marathi | गुढीपाडवा शुभेच्छा संदेश

 • १) प्रत्येक गुढीपाडव्याचं आगमन आपलं जीवन सुखाचं वाटतंय, नवीन वर्षाचं हार्दिक शुभेच्छा!
 • २) नवीन वर्षाचं नवं उत्साह, गुढीपाडव्याचं साजरंजावंया, सुखाचं रंग जावो आपलं जीवन!
 • ३) सजवा गुढीपाडव्याचं साज, आनंदाचं भविष्य, हार्दिक शुभेच्छा नवं संपूर्ण वर्षासाठी!
 • ४) नवं वर्ष, नवं संप्रेम, गुढीपाडव्याचं आनंद सर्वांचं जावो सदैव!
 • ५) गुढीपाडव्याचं साज आनंदाचं जावो, नवीन वर्षाचं सुखाचं साक्षात्कार झालो!
 • ६) हर्ष होवो सदैव तुमचं दरवाजा, गुढीपाडव्याचं आगमन करो सज्जन सोबत सजवंतंया!
 • ७) गुढीपाडव्याचं प्रगतीचं चमक, सुखाचं धागो जीवनाचं रंगवो!
 • ८) नवं संपूर्ण वर्ष, सजवा तुमचं जीवन, गुढीपाडव्याचं उत्साह सर्वांचं झालो!
 • ९) गुढीचं रंग आनंदाचं जावो, नवीन वर्ष आनंदाने साजवो!
 • १०) सदैव आपलं जीवन उजळो, गुढीपाडव्याचं आनंद सर्वांचं सुंदर झालो!
गुढीपाडव्याचं म्हणजे काय?

गुढीपाडवा म्हणजे मराठ्यांचं नवीन वर्षाचं साजरा आणि सण. ही सण मुख्यत्वाने महाराष्ट्रातील लोकांनी साजरंजावली असते. असा वर्षाचं सांगतो की, गुढीपाडवा ह्या सणाचं प्रारंभ केलंता सणीच्या ध्वजाचं धरण व मुख्यालयांचं गट तयार केलंता.

गुढीपाडव्यात सणीचं ध्वज का धरणार?

होय, गुढीपाडव्याचं सणीचं ध्वज धरणार. त्याचं कारण असा आहे की ह्या ध्वजाचं धरण म्हणजे यात्रेचं उत्सवाचं प्रारंभ असतं. ह्या ध्वजाचं संकेतिक अर्थ काही विशिष्ट प्रकारे असतं.

गुढीपाडव्यात कसं सजवता जातं?

गुढीपाडव्यात आपलं घर सजवता जातं. तिचं प्राथमिक भाग ध्वज आहे, ज्यात चंद्र, सूर्य आणि ब्रह्मांडाचं चित्रण असतं. दुसरं भाग हे रंगोळी आहे, ज्यात विविध रंगांनी उत्साह वाढवलंतंय.

गुढीपाडव्यात सर्वांचं काय करायला पाहिजे?

गुढीपाडव्यात सर्वांनी आपलं घर सजवायला, रंगोळी करायला आणि सणाचं आनंद शेअर करायला पाहिजे. सजवलेलं ध्वज घराचं चिंतन, संप्रेम आणि एकत्रवेगांचं दर्शवतंय.

गुढीपाडव्यातील सणबद्दल कधी चालणार सुट्टी?

गुढीपाडव्याचं सण सर्वांना एकत्रवायला, आनंदानंद उडायला, विश्रांती करायला आणि नवं उत्साह घेऊन जायला सुट्टीचं उपयोगी वेळ आहे.

Conclusion

गुढीपाडव्याच्या विषयावरचं विचार करण्यातून, ह्या सणाचं मराठ्यांच्या जीवनात महत्वाचं ठरवलंय.

 ह्या सणाचं आगमन नववर्षाचं उत्सवाचं आहे ज्याने सर्वांचं आनंद व सुख वाढवायला सहाय्य करतंय.

 गुढीपाडवा ह्या सणाचं विशेषतः महाराष्ट्रात सजवलंय जातं, ज्याने स्थानिक संस्कृती आणि धरोहरांचं आकर्षण दिलंय. या सणाचं सर्वांनाचं उत्साह वाढवतंय आणि विविध रंगांनी अनंत आनंद जगातंय.

त्याच्या ध्वजाचं धरण आपल्याला संकेतिक अर्थ वाटतंय, ज्यामुळे गुढीपाडव्याचं सण एकत्रवेगांचं आणि एकत्रवृत्तीचं दर्शवतंय. आपल्या आजींबाबांकडून सापडलेलं उपयुक्त ज्ञान, संवेदना, विश्रांती आणि उत्साह ह्या सणाचं सर्वांच्या जीवनात सर्वांनाचं सजीव आणि विशेष मानायला मदत करतंय.

 असा उत्साहभरंता व भारतीय संस्कृतीचं महत्वपूर्ण भाग असलेलं गुढीपाडवा एक साजरा आणि आनंदाचं सण आहे, ज्यामध्ये सर्वांना आनंद आणि खुशी मिळायला साहाय्य करतंय.

 ह्या सणाचं साजरा करून विविध रंगांत साजरंजावलेलं आपलं जीवन धन्यवादनीय बनवा आणि सर्वांनी सजीव, सुखी आणि एकत्रवेगांचं आनंद जगावंया!


Asifali

Asifali

Please Write Your Comments