120+ Retirement Wishes In Marathi | सेवानिवृत्ती शुभेच्छा मराठी


Updated: June 14, 2023

273


इतकी वर्षे नोकरी केल्यानंतर प्रत्येकाच्या आयुष्यात न टाळता येणारा दिवस म्हणजे ‘सेवानिवृत्तीचा’. कामावर असताना सेवानिवृत्त झाल्यानंतर काय काय करु याची स्वप्न अनेकांनी पाहिलेली असतात. (Retirement Wishes In Marathi)

 पण न कळत हा दिवस आल्यानंतर अनेकांच्या डोळ्यात पाणी तरळते.

आयुष्याची सेकंड इनिंग सुरु झाली. पण ज्या मित्रांच्या आणि सहकाऱ्यांच्या साथीने तुम्ही तुमचे दिवस घालवलेले असतात ते पुन्हा येण्याची संधी आयुष्यात परत मिळणार नसते.

 ज्यांना तुम्ही गुरूस्थानी मानून गुरूपौर्णिमेच्या शुभेच्छा ही दिलेल्या असतात. म्हणूनच मनावर दगड ठेवून या दिवशी आपण आनंद तर साजरा करतो.

 पण या दिवशी दु:खही तेवढेच होत असते. तुमच्या जवळपासची व्यक्ती सेवानिवृत्त होणार असेल तर तुमच्या मनातील त्यांच्याविषयीच्या भावना मांडण्याची ही योग्य वेळ आहे. तुम्ही त्यांना सेवानिवृत्ती शुभेच्छा (Retirement Wishes In Marathi) पत्रे पाठवून किंवा सेवानिवृत्ती कविता पाठवून मनातील भावना व्यक्त करु शकता.

चला तर मग करुया सुरुवात

सेवानिवृत्तीच्या शुभेच्छा | Retirement Wishes In Marathi

 1. तुमच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी हार्दिक शुभेच्छा! (On your retirement day, heartfelt wishes!)
 2. सेवेच्या वेड्यापासून मुक्त होत्याच्या तुमच्या नव्या जीवनाच्या सुरुवातीच्या हार्दिक शुभेच्छा! (Heartfelt wishes for the beginning of your new life, free from the burdens of work!)
 3. सेवेची फुलोटी अखेर संपली, नव्या प्रवासाची पुढील पायरी सुरू होती. सेवानिवृत्तीच्या हार्दिक शुभेच्छा! (As the journey of service comes to an end, the next phase of your new journey begins. Heartfelt wishes on your retirement!)
 4. तुमच्या सेवेच्या वाढ्याच्या सर्व त्रासांवरती तुमचे आनंद चांगले असो. हार्दिक शुभेच्छा! (May your joy be greater than all the troubles you encountered during your service. Heartfelt wishes!)
 5. सेवेची चींटी जर थोडीही वाळवी वाटतील तर यात्रेच्या नव्या प्रमाणांनी जिथे-तिथे विश्रांती मिळाली पाहिजे. सेवानिवृत्तीच्या शुभेच्छा! (If the ant of service feels even a little tired, it should find relaxation in new dimensions of the journey. Retirement wishes!)
 6. जिथे नवीन प्रकाश आला, तिथे दुःख नाही, सुख सदैव राहे, आपली सेवानिवृत्तीच्या हार्दिक शुभेच्छा! (Where there is new light, there is no sorrow, may happiness always prevail. Heartfelt retirement wishes!)
 7. सेवेच्या लढाईचा समाप्तीनंतरचा तुमचा विजयी पर्व येईला हवा. शुभेच्छा! (After the end of the battle of service, it’s time for your victorious celebration. Best wishes!)
 8. आपल्या सेवेची चिंता नका करा, आता आपण तुमच्या राहता! हार्दिक शुभेच्छा! (Don’t worry about your service anymore, now it’s time for you to relax! Heartfelt wishes!)
 9. सेवेतील संपलेलं काहीही आपल्या अवस्थेवरती असो नाही. नवीन प्रकाशाने आपलं जीवन प्रकाशित होवो ही आपल्या सेवेची उच्चिष्टता आहे. हार्दिक शुभेच्छा! (Nothing that has ended in service matters to your current state. The culmination of your service is that your life will now shine with new light. Heartfelt wishes!)
 10. सेवेने तुमच्या जीवनातील अनेक धागे जोडलेले आहेत. आता त्या धागांची मुक्ती घेऊन तुमच्या विश्रांतीचा वेळ आहे. सेवानिवृत्तीच्या हार्दिक शुभेच्छा! (Through service, you have woven many threads into your life. Now it’s time to free yourself from those threads and enjoy your well-deserved rest. Retirement wishes!

सेवानिवृत्ती शुभेच्छा संदेश मराठी | Seva Nivrutti Messages In Marathi

 1. सेवानिवृत्तीच्या दिवशी तुमच्यासोबतच आहे विश्रांती आणि सुख. हार्दिक शुभेच्छा! (On your retirement day, wishing you peace and happiness. Heartfelt wishes!)
 2. तुमच्या सेवेने विश्वास आणि प्रेमाने नगरीचा निर्माण केला. तुमच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी शुभेच्छा! (You built the city with trust and love through your service. Wishing you on your retirement day!)
 3. आता आपल्या आयुष्याच्या नव्या पर्वाची सुरुवात. सेवानिवृत्तीच्या हार्दिक शुभेच्छा! (Now begins the new chapter of your life. Heartfelt wishes on your retirement!)
 4. आपल्या सेवेने आपल्या जीवनात असंख्य अनुभवांचे गट जोडले. तुमच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी ते गट सुद्धा तुमच्यासोबत असावे हीच आपली कामना! (Through your service, you have connected countless experiences in your life. On your retirement day, may those connections be with you as well. That is our wish!)
 5. जिथे सेवेने ताण ठेवले, तिथे विश्रांती आणि आनंद राहो. सेवानिवृत्तीच्या हार्दिक शुभेच्छा! (May peace and joy reside wherever your service has left its mark. Heartfelt wishes on your retirement!)
 6. आपल्या सेवेने धर्माचे पालन केले, राष्ट्राचे आत्मविश्वास वाढवले. सेवानिवृत्तीच्या दिवशी आपले यश असावे हीच आपली कामना! (Through your service, you upheld righteousness and boosted the nation’s self-confidence. On your retirement day, may you continue to be successful. That is our wish!)
 7. सेवानिवृत्तीच्या दिवशी, आपल्याला नवे स्वप्न दिले जावे. हार्दिक शुभेच्छा! (On your retirement day, may you be given new dreams. Heartfelt wishes!)
 8. आपल्या सेवेने वातावरणात सुंदर फुले खिलवल्या. तुमच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी आपल्या आयुष्यातील सर्व फुले खिळवण्यास शुभेच्छा! (Through your service, you bloomed beautiful flowers in the environment. On your retirement day, wishes for all the flowers to bloom in your life!)
 9. आता आपल्या स्वप्नांची पुर्तता करण्याचा वेळ आहे. सेवानिवृत्तीच्या हार्दिक शुभेच्छा! (Now is the time to fulfill your dreams. Heartfelt wishes on your retirement!)
 10. तुमच्या सेवेने प्रत्येक दिवशी नव्या प्रेमाची ज्योत जगवली. तुमच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी ती ज्योत आपल्यासोबत असावी हीच आपली कामना! (Through your service, you kept the flame of love burning every day. On your retirement day, may that flame be with you. That is our wish!)

सेवानिवृत्ती व्हॉटसअॅप स्टेटस | Retirement Status In Marathi For Whatsapp)

 1. सेवानिवृत्तीच्या दिवशी आपल्याला आनंद आणि शांतीचे स्वप्न पुन्हा साकार करावे. 🌟🌸 (On the day of retirement, may you fulfill dreams of joy and peace once again. 🌟🌸)
 2. सेवेने आपल्या जीवनात अद्वितीय चिन्हांकन केले. सेवानिवृत्तीच्या हार्दिक शुभेच्छा! 🎉🙏 (Your service has made an indelible mark in your life. Heartfelt wishes on your retirement! 🎉🙏)
 3. विश्रांतीच्या दिवशी तुमच्या आयुष्यातील नवीन पर्व सुरू होतो. सेवानिवृत्तीच्या शुभेच्छा! ✨🎊 (On the day of rest, a new chapter begins in your life. Retirement wishes! ✨🎊)
 4. आपल्या नेतृत्वाने होतेय आपल्याला सेवाचा महत्व आणि गर्व. सेवानिवृत्तीच्या दिवशी होते अनंत आभार! 🙌❤️ (Under your leadership, we have experienced the significance and pride of service. On the day of retirement, our gratitude is endless! 🙌❤️)
 5. तुमच्या सेवेने रंगले आपल्या जीवनाचे सुंदर पृष्ठ. सेवानिवृत्तीच्या हार्दिक शुभेच्छा! 🌈🌺 (Your service has colored the beautiful pages of our lives. Heartfelt wishes on your retirement! 🌈🌺)
 6. सेवेने आपल्या जीवनात अनेक अनुभव जोडले, आणि आता ती यात्रा सुरू होते. सेवानिवृत्तीच्या दिवशी नवीन प्रेम आणि आनंद आपल्यासोबत असावे हीच आपली कामना! 💖✨ (Through your service, you have gained many experiences, and now the journey begins. On the day of retirement, may new love and joy be with you. That is our wish! 💖✨)
 7. आपल्या सेवेने आपल्या साथींना उजळले आणि मार्गदर्शन केले. सेवानिवृत्तीच्या हार्दिक शुभेच्छा! 🌟🙏 (Your service has enlightened and guided your companions. Heartfelt wishes on your retirement! 🌟🙏)
 8. विश्रांतीच्या दिवशी तुमच्या स्वप्नांची पूर्तता होऊ द्या. सेवानिवृत्तीच्या शुभेच्छा! 🌌💫 (On the day of rest, may your dreams come true. Retirement wishes! 🌌💫)
 9. तुमच्या सेवेने आपल्याला प्रेरणा दिली आणि आशा वाढवली. तुमच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी आपल्याला प्रेरणा आणि आशा असावी हीच आपली कामना! 💪🌼 (Your service has inspired and instilled hope in us. On your retirement day, may you be filled with inspiration and hope. That is our wish! 💪🌼)
 10. जीवनात एक अद्वितीय पडद्यावर आपल्याला सेवेची चाव घेतली. सेवानिवृत्तीच्या हार्दिक शुभेच्छा! 🙏❤️ (In life, you have stepped on a unique path of service. Heartfelt wishes on your retirement! 🙏❤️)

सेवानिवृत्ती कविता | Retirement Poem In Marathi

 1. सेवानिवृत्ती आली असती एक अवकाश, उत्साहाचे प्रवास सुरू होते तसे विशेष. केवळ काही समय चांगले केलेले, जीवनाची यात्रा नेहमीच सुंदर ठेवेले.
 2. सेवेच्या फुलांच्या सोंडांवरील खोल, तुमची आयुष्ये भरभरून सुंदर होवो. प्रमाणित केली तुमची क्षमता आणि योग्यता, सेवानिवृत्तीच्या दिवशी ये असावी नवी भाषा.
 3. रंगांची फुलवणी केली आपल्या सेवेने, जीवनात अनुभवली सुखांची चमक खूपच स्पष्ट. आता येते आहे संतुष्टीचा आठवण, सेवानिवृत्तीच्या दिवशी घेतो आपला मन.
 4. पेक्षापेक्षाप्रमाणे तुमचे कार्य झाले, अचूक विश्वास, प्रेम आणि सद्भावना आमच्यातले. सेवेने आपल्याला संपूर्ण बनवले आम्हांसाठी, सेवानिवृत्तीच्या दिवशी ये आपलं धन्यवादी.
 5. सेवेने उद्याचे सारखे केले आपले जीवन, धन्यवाद आपल्याला म्हणतो संगणकच्या स्क्रीन. विश्रांतीच्या दिवशी पाहा सगळे संसार, सेवानिवृत्तीच्या दिवशी जावो आपले संगणक स्तर.
 6. आणखी आहे जीवनाची एक नवी छाया, सेवानिवृत्तीच्या दिवशी घेतो आपला स्वप्नांचा मनमाझा. सेवेने निर्माण केलेले सुंदर स्मृतींचे मंदिर, जावो आपल्या जीवनातील नव्या यात्रेला एक मंजिर.
 7. तुमच्या सेवेने रंगले आपल्या जीवनाचा रंग, सेवानिवृत्तीच्या दिवशी ये जीवनाचा नवा अंग. सुखाच्या आणि संतुष्टीच्या आपल्या मजेदार पर्व, सेवेनिवृत्तीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आम्ही पर्व.
 8. जीवनात घेतलेले आपले कोठे स्थान, सेवेनिवृत्तीच्या दिवशी देवो तुम्हांसाठी शांति आणि आनंद. संपूर्ण जगाला सोडणारा तुमचा कार्य, तुमच्या जीवनात आलेला आहे सुंदर परिणाम.
 9. तुमच्या सेवेने जो तोडला जडलेला विचार, सेवानिवृत्तीच्या दिवशी जावो आपले स्वप्नाचे सांगतार. उद्यापासून तुमच्या जीवनातील एक नवी थेंब, पूर्ण विश्रांतीच
सेवानिवृत्ती किती वर्षे आगडी प्लान करावे?

सर्वात आवश्यक गोष्टी म्हणजे आपली वित्तीय योजना आणि आरोग्य विमा. त्यासह तुमची वय, संपत्तीची अवस्था, आपल्या उद्योगाचे विचार, निवेशाचे आदर्श सोडवणारे वर्तमान आपले विचार घ्यावे.

सेवेनिवृत्तीचे आरोग्य योजना कसे चालू ठेवावे?

सेवानिवृत्तीच्या दिवशी तुम्ही तुमच्या कंपनीकडे आपल्या आरोग्य योजनेची संपूर्ण माहिती घ्यावी. त्यानुसार, आपण विमा प्रीमियम भरावा किंवा तुमचे योजना नियमित कॉन्ट्रिब्यूशन घेतलेले असल्यास ती संपूर्ण विमा चालू ठेवली जाते.

सेवानिवृत्तीच्या दिवशी विनोदाचे काम काय प्रमाणे करावे?

सेवानिवृत्तीच्या दिवशी विनोदाचे काम करण्यासाठी तुमचे हॉबीज आणि आपल्या आनंदाच्या क्षेत्रातील अनुकरण करावे. त्यामध्ये वाचन, लेखन, कला, संगीत, खेळ, विविध शिकवण्याच्या कोर्सेस घेणे, आपल्या समुदायातील सदस्यांशी संगणक संपर्क साधणे, कार्यशाळा व्यवसाय सुरु करणे, अशा अनेक माध्यमांचा वापर करावा शकता.

सेवेनिवृत्तीच्या दिवशी कसं व्यतीत करावं?

तुमची मनपसंद गोष्टी करण्यासाठी समय व्यतीत करावा. त्यामध्ये आपल्या परिवाराशी वेगळ्या गोष्टी करणे, विविध धर्मस्थल आणि पर्यटन स्थळांवर भ्रमण करणे, आश्रम, वृक्षारोपण, सामाजिक कार्ये करणे, तांत्रिक कामांमध्ये रुची असलेल्या प्रशिक्षणांमध्ये सहभाग घेणे शामिल आहे.

सेवेनिवृत्तीच्या दिवशी वित्तीय योजनांबद्दल कोणत्या गोष्टी ध्यानात घ्याव्या?

सेवेनिवृत्तीच्या दिवशी तुमच्या वित्तीय योजनांची तपासणी करा. तुमच्या संपत्तीची अवस्था चेक करा, बचती खाते, निवेश आणि पेंशन योजनांची चयन करा. विमा योजनांची चयन करा आणि वाचा, आणि सं

Conclusion

Retirement marks a significant transition in one’s life, and careful planning is essential to ensure a fulfilling and financially secure future.

It is crucial to consider factors such as financial preparations, health insurance, and post-retirement activities.

This Retirement wishes in marathi offers an opportunity to pursue hobbies, engage in social activities, and explore new avenues.

Adequate financial planning, along with a well-thought-out retirement strategy, can help individuals make the most of their retirement years.

Remember, retirement is not just an end but a new beginning, and it should be embraced with enthusiasm and optimism.


Asifali

Asifali

Please Write Your Comments