70+ Best Dussehra Wishes In Marathi 2023


Updated: October 21, 2023

15


दसरा हा हिंदूंचा एक मोठा आणि महत्त्वाचा सण आहे. dussehra wishes in marathi हा सण दहा दिवस चालतो आणि रावणावर रामचंद्राजींच्या विजयाची साजरी केली जाते. दसरा हा सणाचा अर्थ “दहावा दिवस” आहे आणि हा दिवस विजयादशमी म्हणूनही ओळखला जातो.

दसरा हा सण आपल्याला चांगल्यावर वाईटाचा विजय, सत्य असत्यावर विजय आणि धर्मावर अधर्माचा विजय याची आठवण करून देतो. हा सण आपल्याला चांगल्याचे समर्थन करण्यास आणि वाईटाचा विरोध करण्यास प्रेरणा देतो.

दसरा हा सण कुटुंब आणि मित्रांसोबत साजरा केला जातो. या दिवशी लोक नवीन कपडे घालतात, एकमेकांना शुभेच्छा देतात आणि मिठाई वाटतात. रामायणावर आधारित नाटके आणि रावण दहन यासारखे कार्यक्रम देखील या दिवशी आयोजित केले जातात.

Dussehra Wishes In Marathi

 • दसरा आपल्या सर्वांना आनंदाच्या आणि शांततेच्या दिवसाने सुरू होवो!
 • दसरा च्या यशाच्या पथावर आपल्या जीवनात यश आणण्याची शक्ति देवो!
 • दसरा च्या आगमनाने आपल्या घरात आनंद आणि सुखाची वातचाल आहे.
 • दसरा सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 • सुख, समृद्धि, आणि सौख्य – आपल्या जीवनात या तीन गुणांची पुन्हा अद्यतित वाढ यावी!
 • दसरा च्या दिवसी आपल्या आपल्या आयुष्यात नवीन आरंभ होवो!
 • दसरा सणाच्या अवसरी, आपल्या जीवनातील सर्व कष्ट आणि संकट दूर होवो!
 • विजयादशमीच्या या शुभदिनी, आपल्या मनातील सर्व अशी इच्छा पूर्ण होवो!
 • आपल्या दसरा सणाच्या दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व कुटुंबीय समस्या दूर होवो!
 • आपल्या जीवनात यशाच्या सफरीला पुन्हा एक आरंभ!
 • दसरा सणाच्या या शुभदिनी, आपल्या जीवनातील सर्व आपल्याला अच्छ्छा फसलो!
 • दसरा सणाच्या दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व आपल्याला आयुष्यभर सुखाच्या बारीक अवसरी!
 • विजयादशमीच्या या दिवसी, आपल्या जीवनात यशाच्या आपल्या दिल्यातल्या मोहर असो!
 • दसरा सणाच्या या दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व उद्देश्ये पूर्ण होवो!
 • दसरा सणाच्या या खास दिवसी, आपल्या मनात एकत्र आलेल्या सर्व अच्छ्छे विचारांची प्राप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या या खास अवसरी, आपल्या जीवनात सर्व कष्ट व आपत्तियांची समाप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या खास दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व आगंभाचे लक्ष्य पूर्ण होवो!
 • दसरा सणाच्या या खास अवसरी, आपल्या जीवनात यशाच्या आपल्या सर्व लक्ष्यांची प्राप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनात सर्व कष्ट आणि संकट दूर होवो!
 • विजयादशमीच्या या शुभदिनी, आपल्या जीवनातील सर्व सामर्थ्य व सद्गुण सुद्धा प्राप्त होवो!
 • दसरा सणाच्या खास दिवसी, आपल्या मनात आणणार्या सर्व अच्छ्छे विचारांची साक्षात्कार होवो!
 • दसरा सणाच्या या दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व नकारात्मकता दूर होवो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या मनातील सर्व सातत्याचे व ताकदीले विचार पूर्ण होवो!
 • दसरा सणाच्या खास दिवसी, आपल्या जीवनात यश आणि सफलता होवो!
 • विजयादशमीच्या या शुभदिनी, आपल्या जीवनात सर्व सर्वातम्यच्या आणि सर्वोत्तमच्या प्राप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या खास दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व सुख आणि संतोष असो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व कष्ट आणि संकट दूर होवो!
 • दसरा सणाच्या या खास अवसरी, आपल्या मनातील सर्व प्रेम आणि शांतता असो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनात सर्व संकटांची समाप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या या खास अवसरी, आपल्या जीवनातील सर्व कष्ट आणि संकट दूर होवो!
 • विजयादशमीच्या या शुभदिनी, आपल्या जीवनात सर्व सर्वातम्यच्या आणि सर्वोत्तमच्या प्राप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या खास दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व सुख आणि संतोष असो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनात सर्व संकटांची समाप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या या खास अवसरी, आपल्या जीवनातील सर्व कष्ट आणि संकट दूर होवो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनात सर्व सर्वातम्यच्या आणि सर्वोत्तमच्या प्राप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या खास दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व सुख आणि संतोष असो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनात सर्व संकटांची समाप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या या खास अवसरी, आपल्या जीवनातील सर्व कष्ट आणि संकट दूर होवो!
 • दसरा सणाच्या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व सर्वातम्यच्या आणि सर्वोत्तमच्या प्राप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या खास दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व सुख आणि संतोष असो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनात सर्व संकटांची समाप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या खास अवसरी, आपल्या जीवनातील सर्व कष्ट आणि संकट दूर होवो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व सर्वातम्यच्या आणि सर्वोत्तमच्या प्राप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या खास दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व सुख आणि संतोष असो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनात सर्व संकटांची समाप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या खास अवसरी, आपल्या जीवनातील सर्व कष्ट आणि संकट दूर होवो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व सर्वातम्यच्या आणि सर्वोत्तमच्या प्राप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या खास दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व सुख आणि संतोष असो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनात सर्व संकटांची समाप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या खास अवसरी, आपल्या जीवनातील सर्व कष्ट आणि संकट दूर होवो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व सर्वातम्यच्या आणि सर्वोत्तमच्या प्राप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या खास दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व सुख आणि संतोष असो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनात सर्व संकटांची समाप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या खास अवसरी, आपल्या जीवनातील सर्व कष्ट आणि संकट दूर होवो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व सर्वातम्यच्या आणि सर्वोत्यमच्या प्राप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या खास दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व सुख आणि संतोष असो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनात सर्व संकटांची समाप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या खास दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व कष्ट आणि संकट दूर होवो!
 • दसरा सणाच्या या विशेष दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व सर्वातम्यच्या आणि सर्वोत्तमच्या प्राप्ती होवो!
 • दसरा सणाच्या खास दिवसी, आपल्या जीवनातील सर्व सुख आणि
What is the significance of Dussehra?

Dussehra, also known as Vijayadashami, is a Hindu festival celebrated to commemorate the victory of Lord Rama over the demon king Ravana. It symbolizes the triumph of good over evil. Dussehra also marks the end of Navaratri, a nine-day festival dedicated to the goddess Durga.

How is Dussehra celebrated in Maharashtra?

In Maharashtra, Dussehra is celebrated with great enthusiasm. People set up clay idols of Ravana, Meghnad, and Kumbhakarna, and these effigies are burnt to symbolize the destruction of evil. Traditional dances like the dandiya and garba are also performed during the festival.

What are some traditional foods enjoyed during Dussehra?

 People in Maharashtra often prepare special dishes like puran poli (a sweet flatbread filled with lentil and jaggery), shrikhand (a sweet yogurt dessert), and batata vada (spicy potato fritters) during Dussehra.

Are there any customs associated with Dussehra in Maharashtra?

Yes, one common custom is the exchange of Dussehra greetings and wishes among friends and family. People also visit temples, offer prayers to the goddess Durga, and seek her blessings for prosperity and success.

Can non-Hindus participate in Dussehra celebrations?

Absolutely! Dussehra is a festival of joy and victory, and people of all backgrounds are welcome to join in the celebrations. It’s an opportunity to experience the rich cultural traditions and delicious foods associated with the festival.

Conclusion

Dussehra, celebrated with fervor in Maharashtra and across India, holds the timeless message of good triumphing over evil.

It signifies the victory of Lord Rama over Ravana and the goddess Durga’s power. It is a festival of joy and unity, welcoming people of all backgrounds to partake in its festivities, share delicious traditional foods, and seek blessings for prosperity.

Dussehra inspires us all to embrace goodness, conquer negativity within, and spread love and positivity throughout our lives.


Asifali

Asifali

Please Write Your Comments