60+ Best Mahatma Gandhi Quotes In Marathi 2023


Updated: October 2, 2023

29


महात्मा गांधी हे भारताचे राष्ट्रपिता आहेत. त्यांनी सत्याग्रह आणि mahatma gandhi quotes in marathi अहिंसा या तत्त्वांवर आधारित भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व केले. गांधीजींचे विचार आणि तत्त्वे आजही जगभरातील लोकांसाठी प्रेरणादायी आहेत. त्यांच्या अनेक मराठीतील कोट्स आजही लोकप्रिय आहेत आणि त्यांचा वापर प्रेरणा देण्यासाठी आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी केला जातो.

Mahatma Gandhi Quotes In Marathi

 • “आपल्या जीवनातल्या हरपणाला संपवू नका, तो आपल्या माणसांच्या आपल्या निष्ठाने पूर्ण होईल.”
 • “सत्याच्या मार्गाने आपल्या जीवनाला इतिहास द्या.”
 • “आपल्या आपल्या गुणांनी संपूर्ण जगात बदलू शकता.”
 • “धैर्य, धर्म आणि संघर्ष – इत्यादी गुणांच्या सहाय्याने आपल्या लक्ष्याला साधा.”
 • “आपल्या क्रियांमुळे आपल्या शब्दांची उच्चता मिळते.”
 • “संघर्ष करण्यात आपल्याला निरंतर सुधारण्याची संधी मिळते.”
 • “सातत्यपन, संघर्ष आणि सदगुण सुरक्षित करता येईल.”
 • “सत्यच्या मार्गाने सातत्यपना आणि सहिष्णुता आपल्याला मिळते.”
 • “धर्माच्या मार्गाने आपल्या जीवनाला मूळ आराम आहे.”
 • “आपल्या आपल्या संकल्पाने जगाच्या इतिहासात रचली पाहिजे.”
 • “सत्याच्या परिपाटीवर आपल्या कदम ठेवा.”
 • “म्हणजे विश्वाच्या बदलत्या हिताने काम करण्यात आपल्याला आनंद होईल.”
 • “आपल्या आपल्या जीवनाला मूळ आराम आहे असे वाटा.”
 • “सत्याच्या मार्गाने जगाच्या बदलल्या हिताने जगा.”
 • “आपल्या संघर्षातील विजयाला खरच आत्म-समर्पण आवश्यक आहे.”
 • “सद्गुण सुरक्षित करण्याच्या मार्गाने आपल्या जीवनाची शोभा वाढवा.”
 • “धर्माच्या मार्गाने आपल्या कार्याचा मूळ आराम आहे.”
 • “सत्यच्या मार्गाने आपल्या कर्तव्याची पाळणी करा.”
 • “आपल्या संघर्षातील विजयाच्या आनंदाच्या संधीला आपल्याला कदम ठेवायला हवं.”
 • “जगाच्या हिताने आपल्या शब्दांना आपल्या क्रियेच्या सर्वोत्तम मार्गावर नेतायला हवं.”
 • “सत्याच्या परिपाटीवर आपल्या कदम ठेवा आणि अद्भुत परिणाम मिळवा.”
 • “सद्गुण सुरक्षित करण्याच्या मार्गाने आपल्या जीवनाला आनंदमय बनवा.”
 • “धर्माच्या मार्गाने आपल्या कर्माची पाळणी करा.”
 • “सत्यच्या मार्गाने आपल्या कार्याच्या निष्ठाच्या मार्गावर जा.”
 • “आपल्या संघर्षातील विजयाच्या संधीला आपल्याला कदम ठेवायला हवं.”
 • “जगाच्या हिताने आपल्या कर्मांना महत्त्वपूर्णता द्या.”
 • “सत्याच्या परिपाटीवर आपल्या क्रियांची पाळणी करा आणि सफळता मिळवा.”
 • “सद्गुण सुरक्षित करण्याच्या मार्गाने आपल्या जीवनाला सौंदर्य द्या.”
 • “धर्माच्या मार्गाने आपल्या क्रियेची निष्ठा करा.”
 • “सत्यच्या मार्गाने आपल्या कर्तव्याच्या पाळणी करा आणि यश मिळवा.”
 • “आपल्या संघर्षातील विजयाच्या संधीला आपल्याला आनंद होईल.”
 • “जगाच्या हिताने आपल्या क्रियांमुळे सतत्यपना बदला.”
 • “सत्याच्या परिपाटीवर आपल्या कर्माची निष्ठा ठेवा आणि सफळता मिळवा.”
 • “सद्गुण सुरक्षित करण्याच्या मार्गाने आपल्या जीवनाला शोभा वाढवा.”
 • “धर्माच्या मार्गाने आपल्या कर्तव्याची पाळणी करा आणि यशस्वी व्हा.”
 • “सत्यच्या मार्गाने आपल्या संघर्षाची विजय मिळाली पाहिजे.”
 • “आपल्या संघर्षातील विजयाच्या संधीला आपल्याला कदम ठेवायला हवं.”
 • “जगाच्या हिताने आपल्या कर्मांना महत्त्व द्या आणि सफळता मिळवा.”
 • “सत्याच्या परिपाटीवर आपल्या क्रियांची पाळणी करा आणि आशीर्वाद मिळवा.”
 • “सद्गुण सुरक्षित करण्याच्या मार्गाने आपल्या जीवनाला अद्वितीयता द्या.”
 • “धर्माच्या मार्गाने आपल्या कर्मांची निष्ठा करा आणि सफलता मिळवा.”
 • “सत्यच्या मार्गाने आपल्या कर्तव्याच्या पाळणी करा आणि सफलता मिळवा.”
 • “आपल्या संघर्षातील विजयाच्या संधीला आपल्याला कदम ठेवायला हवं.”
 • “जगाच्या हिताने आपल्या क्रियांमुळे सतत्यपना बदला.”
 • “सत्याच्या परिपाटीवर आपल्या कर्माची पाळणी करा आणि सफळता मिळवा.”
 • “सद्गुण सुरक्षित करण्याच्या मार्गाने आपल्या जीवनाला शोभा वाढवा.”
 • “धर्माच्या मार्गाने आपल्या कर्तव्याची पाळणी करा आणि यशस्वी व्हा.”
 • “सत्यच्या मार्गाने आपल्या संघर्षाची विजय मिळाली पाहिजे.”
 • “आपल्या संघर्षातील विजयाच्या संधीला आपल्याला कदम ठेवायला हवं.”
 • “जगाच्या हिताने आपल्या कर्मांना महत्त्वपूर्णता द्या आणि सफलता मिळवा.”
Who was Mahatma Gandhi?

Mahatma Gandhi, whose full name was Mohandas Karamchand Gandhi, was a prominent leader in the Indian independence movement against British colonial rule. He is widely regarded as the Father of the Nation in India.

What were Mahatma Gandhi’s main principles and beliefs?

Gandhi was known for his commitment to non-violence (ahimsa) and civil disobedience as powerful tools for social and political change. He also emphasized truth (satya), self-discipline (tapasya), and self-sufficiency (swaraj).

What is the significance of Mahatma Gandhi’s role in India’s struggle for independence?

Gandhi’s leadership played a pivotal role in India’s struggle for independence from British rule. His non-violent methods and mass mobilization efforts helped unite the Indian population in their fight for freedom.

What is the famous Salt March led by Mahatma Gandhi?

The Salt March, also known as the Dandi March, was a 240-mile march to the Arabian Sea that Gandhi led in 1930 to protest the British monopoly on salt production and sales. It became a symbol of the non-violent resistance movement.

How did Mahatma Gandhi’s principles influence other civil rights movements around the world?

Gandhi’s philosophy of non-violence and civil disobedience had a profound impact on other civil rights leaders and movements, including Martin Luther King Jr. in the United States and Nelson Mandela in South Africa.

Conclusion

Mahatma Gandhi was a remarkable leader whose principles of non-violence, truth, and civil disobedience played a pivotal role in India’s successful struggle for independence from British rule.

His legacy extends far beyond India’s borders, influencing civil rights movements and leaders worldwide.

Gandhi’s vision for a just and harmonious society continues to inspire those advocating for peace, human rights, and social change. His life and teachings remain a testament to the enduring power of non-violence and the pursuit of justice.


Asifali

Asifali

Please Write Your Comments