70+ Best Raksha Bandhan Quotes In Marathi 2023


Updated: August 27, 2023

73


रक्षा बंधन हा हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचा सण आहे. raksha bandhan quotes in marathi दिवशी हा सण साजरा केला जातो. या दिवशी बहीण आपल्या भावाच्या हातात राखी बांधते आणि त्याला आपले रक्षण करण्याचे वचन देते. तर भाऊ आपल्या बहिणीला आशीर्वाद देतो आणि तिच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि आनंदाची कामना करतो.

रक्षा बंधन हा प्रेम, आपुलकी आणि भक्तीचा सण आहे. या दिवशी भावंडांमधील नाते अधिक दृढ होते. या दिवशी अनेक भावंड एकत्र येतात आणि एकमेकांना भेटतात, प्रेम करतात आणि एकमेकांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करतात.

Raksha Bandhan Quotes For Brother In Marathi

 • “रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा, दादू! तुम्ही माझ्यातले सर्वकाही आहात.”
 • “आपल्या बंधूत्वाला आणखी सुवर्णसंधी द्यावीत, रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुमच्या निश्चित आणि अनमोल सहाचर्याच्या अभिमानाच्या आणि अपार प्रेमाच्या दिनानिमित्त, रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा!”
 • “आपल्या वयोमानानुसार, तुम्ही त्या अत्यंत लोकांना आपल्याच्या सुंदर दुवे देता, ज्याच्यात अपार प्रेम आहे. रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा!”
 • “रक्षाबंधन असो, अजूनही तुमच्याच प्रेमाच्या साथीच्या पुन्हा साथी आणि स्नेहभरित दिलेल्या आपल्या दादूला सांगितल्यास, रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा!”
 • “तुमच्या संगीतल्या प्रेमाच्या बंधाच्या अर्थाने रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “आपल्या सहाचर्याच्या निश्चिततेच्या आणि अपार प्रेमाच्या रंगात, रक्षाबंधनाच्या आनंदात शुभेच्छा!”
 • “रक्षाबंधनच्या दिनी आपल्या सहाचर्याच्या जीवनात नित्यसुंदर सुवर्णसंधी आणि प्रेमाची अपार संधी असो!”
 • “तुमच्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या धाग्याच्या बंधाच्या सुंदरतेच्या प्रती रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा!”
 • “रक्षाबंधनच्या दिनी तुमच्या सहाचर्याच्या जीवनात संघातलेल्या आणि सांगितलेल्या कथेतील सर्व रंग आणि प्रेमाच्या गाण्यात सर्वात महत्त्वपूर्ण आहे.”
 • “तुमच्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या धाग्याच्या बंधाच्या तुमच्या जीवनातील सर्व रंगात आणि सर्व अर्थाने, रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा!”
 • “तुमच्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या साथीच्या आणि स्नेहभरित दिलेल्या तुमच्या दादूला, रक्षाबंधनाच्या दिनी तुमच्या जीवनात नित्यसुंदर सुवर्णसंधी आणि प्रेमाची अपार संधी असो!”
 • “रक्षाबंधन दिलेल्या तुमच्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या धाग्याच्या बंधाच्या तुमच्या जीवनात नित्यसुंदर सर्वसाधारण मोमबत्त्याची ज्या संधीत आपल्याला स्वागत आहे!”
 • “रक्षाबंधनच्या दिनी, तुमच्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या दागिन्याच्या बंधाच्या अंतर्गत, तुमच्यातल्या सर्व कल्याणे आणि संगीतलेल्या सर्व प्रेमाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”
 • “तुमच्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या सर्वसाधारण मोमबत्त्याच्या ज्या संधीत आपल्याला स्वागत आहे, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुमच्या सहाचर्याच्या आणि स्नेहभरित दिलेल्या तुमच्या दादूला, रक्षाबंधनच्या दिनी तुमच्या जीवनातील सर्व सुवर्णसंधी आणि प्रेमाची अपार संधी असो!”
 • “रक्षाबंधनच्या दिनी, तुमच्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या दागिन्याच्या बंधाच्या तुमच्या जीवनातील सर्व संगीतलेल्या प्रेमाच्या संधीला आपले स्वागत आहे!”
 • “तुमच्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या साथीच्या आणि स्नेहभरित दिलेल्या तुमच्या दादूला, रक्षाबंधनाच्या दिनी तुमच्या जीवनातील सर्व रंगात सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि सुंदर सुवर्णसंधी आणि प्रेमाची अपार संधी असो!”
 • “तुमच्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या सर्वसाधारण मोमबत्त्याच्या ज्या संधीत आपल्याला स्वागत आहे, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “रक्षाबंधनच्या दिवशी तुमच्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या धाग्याच्या बंधाच्या अंतर्गत, तुमच्यातल्या सर्व संगीतलेल्या प्रेमाच्या संधीला आपले स्वागत आहे!”
 • “तुमच्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या सर्वसाधारण मोमबत्त्याच्या ज्या संधीत आपल्याला स्वागत आहे, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुमच्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या साथीच्या आणि स्नेहभरित दिलेल्या तुमच्या दादूला, रक्षाबंधनाच्या दिनी तुमच्या जीवनातील सर्व रंगात सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि सुंदर सुवर्णसंधी आणि प्रेमाची अपार संधी असो!”
 • “तुमच्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या सर्वसाधारण मोमबत्त्याच्या ज्या संधीत आपल्याला स्वागत आहे, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुमच्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या साथीच्या आणि स्नेहभरित दिलेल्या तुमच्या दादूला, रक्षाबंधनाच्या दिनी तुमच्या जीवनातील सर्व सुवर्णसंधी आणि प्रेमाची अपार संधी असो!”
 • “तुमच्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या सर्वसाधारण मोमबत्त्याच्या ज्या संधीत आपल्याला स्वागत आहे, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”

Raksha Bandhan Wishes In Marathi For Brother

 • “दादू, रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! तुमच्यासोबत असण्याची ही खास आनंददायक दिवसाची प्रतिक्रिया आहे.”
 • “तुमच्याकडून आपल्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या धाग्याच्या बंधाच्या तुमच्या जीवनात आनंदाच्या अनेक रंग आणि सुवर्णसंधीच्या वाटेत, रक्षाबंधनाच्या दिवशी हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुमच्यासोबत असण्याची जीवनातील सगळ्यांच्या सपन्यांसाठी, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “दादू, तुमच्या संगीतलेल्या प्रेमाच्या बंधाच्या तुमच्या जीवनात नित्यसुंदर सुवर्णसंधी आणि प्रेमाची अपार संधी असो. रक्षाबंधनाच्या दिवशी तुमच्यासोबत असण्याची खास शुभेच्छा!”
 • “तुमच्याच्या प्रेमाच्या आणि सहाचर्याच्या बंधाच्या आणि स्नेहभरित दिलेल्या तुमच्या दादूला, रक्षाबंधनाच्या दिनी तुमच्या जीवनात अनगिनत आनंदाच्या संधी आणि प्रेमाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”
 • “तुमच्याच्या सर्वसाधारण मोमबत्त्याच्या ज्या संधीत आपल्याला स्वागत आहे, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुमच्याच्या प्रेमाच्या आणि सर्वसाधारण मोमबत्त्याच्या ज्या संधीत आपल्याला स्वागत आहे, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुमच्या सहाचर्याच्या साथीत असण्याची आनंददायक शुभेच्छा!”
 • “तुमच्याकडून आपल्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या दिवशी आनंदाच्या संधीच्या ब्रश्च्या बरोबर सहवास करण्याची आनंददायक शुभेच्छा!”
 • “तुमच्या संगीतल्या प्रेमाच्या बंधाच्या तुमच्या जीवनातील सर्व रंगात सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि सुंदर सुवर्णसंधी आणि प्रेमाची अपार संधी असो. रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “दादू, तुमच्या संगीतलेल्या प्रेमाच्या संधीच्या ब्रश्च्या बरोबर सहवास करण्याची आनंददायक शुभेच्छा, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुमच्याकडून आपल्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या बंधाच्या तुमच्या जीवनात नित्यसुंदर सर्वसाधारण मोमबत्त्याच्या ज्या संधीत आपल्याला स्वागत आहे, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुमच्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”
 • “तुमच्याच्या प्रेमाच्या आणि सहाचर्याच्या बंधाच्या आणि स्नेहभरित दिलेल्या तुमच्या दादूला, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुमच्याकडून अत्यंत खास आनंदाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”
 • “तुमच्याच्या सर्वसाधारण मोमबत्त्याच्या ज्या संधीत आपल्याला स्वागत आहे, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुमच्याकडून अत्यंत खास आनंदाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”
 • “तुमच्याच्या प्रेमाच्या आणि सर्वसाधारण मोमबत्त्याच्या ज्या संधीत आपल्याला स्वागत आहे, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुमच्याकडून अत्यंत खास आनंदाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”
 • “तुमच्याकडून आपल्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुमच्या सहाचर्याच्या साथीत असण्याची खास शुभेच्छा.”
 • “तुमच्याच्या प्रेमाच्या आणि सहाचर्याच्या बंधाच्या आणि स्नेहभरित दिलेल्या तुमच्या दादूला, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुमच्यासोबत असण्याची आनंददायक शुभेच्छा.”
 • “तुमच्याच्या सर्वसाधारण मोमबत्त्याच्या ज्या संधीत आपल्याला स्वागत आहे, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुमच्याच्या प्रेमाच्या आणि सर्वसाधारण मोमबत्त्याच्या ज्या संधीत आपल्याला स्वागत आहे, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुमच्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”
 • “तुमच्याकडून आपल्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या बंधाच्या तुमच्या जीवनात नित्यसुंदर सर्वसाधारण मोमबत्त्याच्या ज्या संधीत आपल्याला स्वागत आहे, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुमच्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”
 • “तुमच्याकडून आपल्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या दिवशी आनंदाच्या संधीला खास शुभेच्छा.”
 • “तुमच्याच्या प्रेमाच्या आणि सर्वसाधारण मोमबत्त्याच्या ज्या संधीत आपल्याला स्वागत आहे, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुमच्याकडून आपल्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुमच्या सहाचर्याच्या साथीत असण्याची आनंददायक शुभेच्छा.”
 • “तुमच्याकडून आपल्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुमच्याकडून आपल्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुमच्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”
 • “तुमच्याच्या प्रेमाच्या आणि सहाचर्याच्या बंधाच्या आणि स्नेहभरित दिलेल्या तुमच्या दादूला, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुमच्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”

Raksha Bandhan Quotes For Sister In Marathi 

 • “बहिणी, तुझ्याकडून आपल्या जीवनातील सर्व सुंदर सुवर्णसंधी आणि प्रेमाची अपार संधी आहे. रक्षाबंधनाच्या दिवशी आनंदाच्या संधीला तुझे खूप स्नेहमय आशीर्वाद.”
 • “तुझ्याकडून आपल्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या धाग्याच्या बंधाच्या तुझ्या जीवनात आनंदाच्या अनेक रंग आणि सुवर्णसंधीच्या वाटेत, रक्षाबंधनच्या दिवशी हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुझ्याकडून आपल्य्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या आणि दादूला, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुझ्या जीवनातील सर्व रंग आणि प्रेमाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”
 • “तुझ्याच्या प्रेमाच्या आणि सहाचर्याच्या बंधाच्या तुझ्या जीवनातील सर्व सुवर्णसंधी आणि प्रेमाची अपार संधी असो. रक्षाबंधनच्या दिवशी तुझ्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला तुझे खूप आशीर्वाद.”
 • “तुझ्याच्या प्रेमाच्या आणि सहाचर्याच्या बंधाच्या आणि दादूला, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुझ्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”
 • “तुझ्याकडून आपल्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुझ्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला तुझे खूप आशीर्वाद.”
 • “तुझ्याकडून आपल्य्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुझ्याच्या प्रेमाच्या आणि सहाचर्याच्या बंधाच्या तुझ्या जीवनात नित्यसुंदर सुवर्णसंधी आणि प्रेमाची अपार संधी असो. रक्षाबंधनच्या दिवशी तुझ्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला तुझे खूप आशीर्वाद.”
 • “तुझ्याकडून आपल्य्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुझ्याकडून आपल्य्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुझ्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”
 • “तुझ्याच्या प्रेमाच्या आणि सहाचर्याच्या बंधाच्या आणि स्नेहभरित दिलेल्या तुझ्या दादूला, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुझ्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला खूप स्नेहमय आशीर्वाद.”
 • “तुझ्याकडून आपल्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुझ्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला तुझे खूप स्नेहमय आशीर्वाद.”
 • “तुझ्याच्या प्रेमाच्या आणि सहाचर्याच्या बंधाच्या तुझ्या जीवनात नित्यसुंदर सुवर्णसंधी आणि प्रेमाची अपार संधी असो. रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुझ्याकडून आपल्य्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुझ्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”
 • “तुझ्याकडून आपल्य्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुझ्याकडून आपल्य्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुझ्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”
 • “तुझ्याकडून आपल्य्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुझ्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला तुझे खूप स्नेहमय आशीर्वाद.”
 • “तुझ्याकडून आपल्य्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “तुझ्याकडून आपल्य्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या दिवशी तुझ्या संगीतल्या प्रेमाच्या संधीला आपले स्वागत आहे.”
 • “तुझ्याकडून आपल्य्या सहाचर्याच्या प्रेमाच्या संगीतलेल्या सर्व रंगात आणि प्रेमाच्या अपार संधीत, रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
What is Raksha Bandhan?

Raksha Bandhan is a Hindu festival that celebrates the bond between brothers and sisters. The term “Raksha Bandhan” translates to “bond of protection.” On this day, sisters tie a thread (called a rakhi) around their brothers’ wrists as a symbol of their love and protection, and in return, brothers promise to protect and support their sisters.

When is Raksha Bandhan celebrated?

Raksha Bandhan is typically celebrated on the full moon day (Purnima) of the Hindu month of Shravana, which usually falls in August. The date varies each year according to the Hindu lunar calendar.

What is the significance of Raksha Bandhan?

Raksha Bandhan holds cultural and emotional significance. It celebrates the strong bond between brothers and sisters, symbolizing love, care, and protection. The ritual of tying a rakhi reinforces the idea of family unity and mutual support.

How is Raksha Bandhan celebrated?

Sisters prepare for the festival by choosing beautiful rakhis. On the day of Raksha Bandhan, they tie the rakhi around their brothers’ wrists, perform aarti, apply tilak (vermilion mark), and offer sweets. Brothers, in turn, give gifts or money as a gesture of love. The festival is also a time for family gatherings and feasting.

Can Raksha Bandhan be celebrated between non-sibling relationships?

Yes, Raksha Bandhan has evolved to include various relationships beyond just siblings. People often tie rakhis on close friends, cousins, and even neighbors, symbolizing a bond of protection and friendship.

Conclusion

Raksha Bandhan is a cherished Hindu festival that goes beyond religious boundaries, symbolizing the enduring bond between siblings.

It’s celebrated on the full moon day of the Hindu month Shravana, typically falling in August. The ritual involves sisters tying rakhis around their brothers’ wrists, reaffirming their love and protection.

While the festival holds cultural significance, it has evolved to include various relationships, fostering unity and love. Raksha Bandhan isn’t limited to exchanging rakhis and gifts; it’s a celebration of the unique connection between siblings, emphasizing care, support, and the sense of family.

This festival truly exemplifies the essence of love and togetherness, showcasing the importance of relationships in our lives.


Asifali

Asifali

Please Write Your Comments